ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดพิธี มอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร รอบแรก จำนวน 774 ชุด ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล