โครงการ”พยุงธรรมคำไทยถวายองค์ราชินี”ประจำปี 2560

ผลงานของ :

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เปิดโครงการ”พยุงธรรมคำไทยถวายองค์ราชินี”ประจำปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล