โครงการค่ายพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2560

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร