โครงการชุมชนรักสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้

ผลงานของ :

วันที่ 12 กันยายน 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พิธีเปิดโครงการชุมชนรักสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถฯ ณ บริเวณบ่อขยะฝังกลบเทศบาลฯ