โครงการโรงเรียนสร้างสุข ปลอดโรคปลอดภัยในเขตเทศบาล

ผลงานของ :

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมเป็นประธานในโครงการโรงเรียนสร้างสุข ปลอดโรค ปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร