การประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาเด็ก

ผลงานของ :

วันที่ 4 กันยายน 2560 การประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตระการพืชผล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล