ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพร

ผลงานของ :

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรภัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล