ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ 3 ครั้งที่1

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2560