จัดกิจกรรมถวายชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560

ผลงานของ :

วันที่11 สิงหาคม 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สูงวัย จัดกิจกรรมถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำ 2560