พิธีมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย 2560

ผลงานของ :

วันที่ 9 ส.ค.60 มูลนิธิราชนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเก้ลาฯให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ได้แก่ประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล ที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 25-26 ก.ค.60 ที่ผ่านมา จาก 11 ตำบลจำนวน 1877 ครัวเรือน โดยมี มีนายสมศักดิ์ จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด อุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ