โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

ผลงานของ :

09.00 น. นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 57