ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

ผลงานของ :

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ท่านนายกจันทนาพิทักษ์พรพัลลภลงพื้นที่ แจกสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร