ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะพนักงานเทศบาล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนผู้สูงอายุพิบูลมังสาหาร