พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

ผลงานของ :

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบูรพา ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี