พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2560

ผลงานของ :

พิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2560 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย