ขอเชิญชวนทำเทียนเข้าพรรษาโบราณถวายเป็นพุทธบูชา

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ขอเชิญชวนทำเทียนเข้าพรรษาโบราณถวายเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560