กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์

ผลงานของ :

กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล