ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ตระการพัฒน์

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ตระการพัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล