มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย-มสว.เทศบาลตระการพืชผล

ผลงานของ :

กิจกรรม มสว. วันศุกร์ที่ 16 มิย.60 -เข้าแถว/สวดมนต์ไหว้พระ/ออกกำลังกาย -มอบรางวัลประกวดชุมชนสะอาด -ชนะเลิศชุม.7 บ้านดอนใหญ -รองชนะเลิศอับดับ1บ.ดอนทับช้าง -รองชนะเลิศอันดับ2บ.คำนามูล