เปิดตัวโครงการรวมพลคนขุหลุ ปั่น-รักษ์สุขภาพ ณ สวน

ผลงานของ :

20 พ.ค.57 นายกเทศมนตรีจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เปิดตัวโครงการรวมพลคนขุหลุ ปั่น-รักษ์สุขภาพ ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ