แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอตระการพืชผล 2560

ผลงานของ :

26 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอตระการพืชผล ณ สนามกีฬาโรงเรียนตระการพืชผลโดยมี 6 ชนิดกีฬา คือ วอลย์เล่บอล(หญิง) ฟุตบอล(ชาย) ฟุตซอล(ชาย-หญิง) แชร์บอล(หญิง) และตะกร้อ(ชาย)