บุญบั้งไฟ (บุญเดือน 6) อำเภอตระการพืชผล 2560

ผลงานของ :

บุญบั้งไฟ (บุญเดือน 6) อำเภอตระการพืชผล ประจำปี 2560 ซึ่งจัดทุกๆ 3 ปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 19-20 พ.ค.60 พิธีการแห่บั้งไฟและประกวดอื่นๆ