ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขัง

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำ ตามจุดต่างๆ ที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน จนเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง