รงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล