มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย”

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย”เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล