ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปลอดขวัญและให้กำลังใจ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปลอดขวัญและให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตเทศบาล