งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

ผลงานของ :

วันที่ 13 เมษายน 2560 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลักหลายอย่าง เช่น การตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองตระการพืชผล