โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการตลาดเทศบาล

ผลงานของ :

13 -15 พฤษภาคม 2557 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรี, ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วม "โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการตลาดเทศบาล ประจำปี 2557" ณ อบต.หนองกี่ , ตลาดอุดมสุข จ.ปราจีนบุรี และ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี