งานเกษตรแฟร์อำเภอตระการพืชผล 154 ปี

ผลงานของ :

งานเกษตรแฟร์อำเภอตระการพืชผล 154 ปี ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2560 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมมีความรักความสามัคคีของกลุ่มการเกษตร นำพาในการส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในอำเภอตระการพืชผล