พิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ผลงานของ :

17 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย.ปีที่1 โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย มสว.