มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ,ประจำเดือน มกราคม

ผลงานของ :

วันที่ 5 มกราคม 2560 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ลงพื้นที่ แจกขนมอวยพรปีใหม่ ผู้สูงอายุและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ,ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล