โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน,อสม

ผลงานของ :

โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน,อสม และร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560