พิธีเปิดการอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมช

ผลงานของ :

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดการอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช