พิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนสาธารณะหนองขุหลุ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและชาวเมืองตระการพืชผลร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ สวนสาธารณะหนองขุหลุ ประจำปี 2559