กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

ผลงานของ :

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาฯร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล