พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จฯ

ผลงานของ :

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ในช่วงบ่าย ภาคเอกชน ชุมชน ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ