งานเลี้ยงต้อนรับ.นายอำเภอคนใหม่

ผลงานของ :

7 พฤศจิกายน 2559 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล นำอาหารมาเลี้ยงต้อนรับ.นายอำเภอคนใหม่