โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดกีฬา "โครงการกีฬาต้านยาเสพติด" ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร