วันปิยมหาราช 2559

ผลงานของ :

วันที่ ๒๓ ตุลาคม เทศบาลตำบลตระการพืชผล ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล