งานมหกรรมสุขภาพ คนตระการ 4.0 ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ คนตระการ 4.0 ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล