พิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทส

ผลงานของ :

เวลา 09.30 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดอุตตมผลาราม