ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ผลงานของ :

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล