โครงการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสู่หมู่บ้านจัดการสุข

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินให้ชุมชนหมู่ที่1-8โครงการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งสู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนและเยี่ยมชม กิจกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สูงวัย