ร่วมงานเกษียณ ด้วยรักและผูกพัน ผอ.ผลัด รูปคม

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานเกษียณ ด้วยรักและผูกพัน ผอ.ผลัด รูปคม และนายสุพรรณ ทาสา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล