คณะทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ไปทำบุญ

ผลงานของ :

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ไปทำบุญที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม เยี่ยมชมทัศนียภาพแม่น้ำสองสี ชมแหล่งท่องเที่ยวบันไดพญานาค นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดสิริธรวราราม ภูพร้าว และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร