โครงการพัฒนาร้านแต่งผม-เสริมสวย ปลอดโรคปลอดภัย

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบเกียรติบัตรร้านเสริมสวยในโครงการพัฒนาร้านแต่งผม-เสริมสวย ปลอดโรคปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล