เปิดโครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วันที่ 27 กันยายน 2559เวลา 09.30 น. นางจันทนา พิทักษ์พัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ที่ปรึกษาพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลดทุกข์สร้างสุขผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำพิธีมอบส้วมให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล