ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมเทสบาลตำบลตระการพืชผล