จัดกิจกรรมครบรอบ1ปีกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ผลงานของ :

วันที่ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมครบรอบ1ปีกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยปีที่.1" โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย" มสว.จึงเตรียมร่างกายให้แข็งแรงด้วยการฝึกโยคะ ,รำไม้พลองและแอโรบิคค่ะ