พิธีลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ผลงานของ :

12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559